Brian Patrik Tagalog  

Brian Patrik Tagalog

 

YOGA FÖR DIG SOM HAR ONT I KROPPEN

Spänningar och smärta i kroppen beror ofta på sammansatta faktorer, där svåra känslor och/eller stress kan vara en del. Hur vi relaterar till smärtan och till oss själva spelar också roll för hur vi upplever smärtan. Vi behöver få med alla de delarna i det terapeutiska arbetet. Att enbart använda yogaövningar för att stärka och öppna upp de områden i kroppen som är spända och gör ont, är alltså inte tillräckligt. Viss smärta blir vi kanske inte av med, men genom mindfulness kan vi lära oss sätt att vara med smärtan och oss själva med mer närvaro och omtanke. På det sättet kan vi lättare känna in vad vi behöver och sätta gränser. Smärtan behöver då inte vara lika begränsande. 

Jag erbjuder yoga för dig som har ont i kroppen en-till-en eller i mindre grupp. Vi kombinerar mjuka yogaövningar med fokus på den eller de delar av kroppen där smärtan sitter, med övningar i meditation, andning och avslappning. 


Foto: Mari Lezhava

Foto: Mari Lezhava

YOGA PÅ JOBBET - FÖR ATT FÖREBYGGA UTBRÄNDHET

Som läkare inom psykiatrin har jag mött många människor med utmattningsdepression. Nu vill jag som yogalärare nå ut till företag och individer för att arbeta förebyggande mot stress och utmattning - genom mjuk yoga, meditation och systematisk avslappning. Jag tar med mig yogamattor och kommer ut till er. 

Stress är utmärkande för vårt moderna samhälle och vårt sätt att leva. Världshälsoorganisationen förutser att fram till 2020 kommer stressrelaterade tillstånd ha blivit den näst största orsaken till funktionsnedsättning hos människor i världen. Stress bidrar till en rad olika sjukdomar och tillstånd, exempelvis ångest och depression, magbesvär som IBS, sänkt sexlust, sömnsvårigheter och viktökning. En längre tids hög stress kan leda till utmattning och innebär att både kropp och sinne hamnar i ett konstant aktiverat “krisläge”. Yoga och meditation kan erbjuda konkreta och väl beprövade metoder att lugna aktiverade stressystem i kroppen och ger individer verktyg för att kunna skapa avslappning och ett andrum i sig själva. Genom en ökad kroppsmedvetenhet och känsla av kontakt kan yoga hjälpa individen att hitta tillbaka till trygghet och stillhet.   


nathan-anderson-384356-unsplash.jpg

YOGA FÖR DIG MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Jag erbjuder yoga för personer med funktionsvariationer på LSS-boenden och dagliga verksamheter, individuellt eller i grupp. Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska diagnoser tillhör de vanligaste målgrupperna. 

Jag brukar ta med mig mattor och allt som behövs och så yogar vi i ett lämpligt rum. Jag anpassar yogan efter gruppen och funktionsnivån. Generellt består klasserna av mjuka och väldigt enkla rörelser i stående (eller sittande för rullstolsbundna), andningsövningar och avslappning. Det är ofta bra om personalen deltar för att stötta brukarna fysiskt i de övningar där det behövs och för att glädjen i att yoga tillsammans smittar av sig!

Yoga kan förbättra kognitiva, motoriska och känslomässiga förmågor och kan hjälpa individen att leva ett mer balanserat, hälsosamt, socialt rikare och mer självständigt liv. 


Yogan är bra. Man känner sig mer i sig själv. Man blir liksom lugnare. Det är kul att träna. Det känns bra för kropp och själ och ande. Man tänker bättre, känner sig smartare. 
— Karin

Här nedan listas några potentiella effekter:

 • ökad kroppskännedom
 • styrka, balans och vighet
 • förbättrad förmåga att bibehålla fokus och koncentration
 • minskad hyperaktivitet
 • utvecklad förmåga att slappna av (både fysiskt och mentalt)
 • förbättrad sömnförmåga
 • verktyg för självreglering
 • ökad självkänsla
 • ökad tolerans för fysisk kontakt, närhet och ögonkontakt
 • ökad förmåga att vara i stillhet

Om du tror att yoga som stärker och lindrar kan vara något för dig, eller bara vill veta mer, fyll gärna i formuläret nedan så kommer jag att kontakta dig - 

Namn *
Namn
Berätta gärna lite om dig själv och hur jag kan vara till hjälp -