Fokus i både min egen praktik och min undervisning är hur yogan påverkar sinnet och hur jag kan bjuda in mer medkänsla till mig själv och andra.

Jag har som så många andra en tendens att vilja prestera och då blir jag spänd i kroppen. Tyvärr hamnar jag även där ibland när jag yogar. Därför blir det viktigt att hitta fram till självmedkänsla både på yogamattan och i vardagen.

Jag kom i kontakt med yogan under en resa till Indien under gymnasiet. Då ville jag mest bara vara stark, vig och smal men det var inte särskilt roligt eller avslappnande. Jag fick även ont i kroppen och två skador. Idag förstår jag det som att jag närmade mig praktiken från huvudet, snarare än att lyssna inåt eller till min kropp. 

Att faktiskt kunna närma mig praktiken utifrån en omtanke om mig själv och min kropp, har jag det buddhistiska perspektivet att tacka för. När jag började meditera för några år sedan fick min yogapraktik en djupare innebörd och öppnade upp för en mer tillåtande attityd och följsamhet. 

Kan vi hitta en känsla av värme och mjukhet mot oss själva, är det ofta lättare att gå in i övningarna med närvaro och lekfullhet. Yogan kan då erbjuda en ofta välbehövlig paus från stress och prestationskrav.

Anna-Karin

Anna-Karin

Efter en period av helhjärtat fokus på yogaundervisningen, är jag nu tillbaka i arbetet som läkare och påbörjar snart min allmäntjänstgöring i Visby. Jag är certifierad lärare i Hathayoga och Mindfulnessyoga och har en buddistisk praktik inom gemenskapen Triratna sedan 2014. Med min undervisning vill jag hjälpa människor att hantera stress och förebygga utbrändhet samt att öka livskvaliteten för personer med intellektuell funktionsnedsättning.


Utbildning:

2014 - Läkarexamen, Karolinska Institutet, Stockholm

2016 - 200h Yoga Alliance (YA) Hatha yoga, Yogayama Stockholm

2016-2017 - 200h Independent Yoga Network (IYN) Mindfulnessyoga, Bodhi Yoga International, Valencia 

2017+2018 - 65h YA Pranayama och meditation, Yogayama, Stockholm

2018 - Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, Karolinska Institutet, Stockholm

2019 - Trauma Center, Trauma Sensitive Yoga 20 hr Foundation Workshop, London

Pågående utbildning:

2017-2019 - 500h IYN Advanced Yoga Teacher Training, Bodhi Yoga International. Inriktning mot terapeutisk yoga och mindfulness mot stress. 

Orangeriet 1 copy 2.jpg